Általános szerződési feltételek

Állapot 2019 április 

 1. Érvényesség

Az alábbi Általános Szerződési Feltételek (röviden "ÁSZF") a Robert Schwemmer (SilentFiber) és egy fogyasztó vagy vállalkozó (röviden "szerződéses partner") közötti valamennyi adásvételi szerződésre a megrendelés időpontjában érvényes változatban érvényesek.

 1. Szerződéskötés, a szerződés szövegének tárolása

2.1. Az alábbi szerződéskötési szabályok vonatkoznak a www.silentfiber.net weboldalon található webshopunkon keresztül leadott megrendelésekre.

2.2. Szerződéskötés esetén a szerződést Robert Schwemmerrel (SilentFiber) kell megkötni.

2.3. Az áruk bemutatása internetes áruházunkban nem minősül jogilag kötelező érvényű szerződéses ajánlatnak részünkről, hanem csak egy nem kötelező érvényű felhívás a szerződő partner számára, hogy rendeljen árut. A kívánt áru megrendelésével a szerződő partner kötelező érvényű ajánlatot tesz az adásvételi szerződés megkötésére.

2.4. A szerződéses partner az internetes áruházunkban megadott megrendelési folyamat sikeres elvégzésével kötelező érvényű ajánlatot tesz a szerződés megkötésére.

A megrendelés a következő lépésekben történik:

 1. Kattintson a "Vásárlás" gombra a kezdőlapon
 2. A termék kiválasztása
 3. Válassza ki a terméket a "Kosárba" gombra kattintva
 4. Kosár ellenőrzése
 5. A "Tovább a pénztárhoz" gomb megnyomása
 6. Címek és fizetési információk megadása
 7. Az adott adatok ismételt ellenőrzése vagy helyesbítése
 8. A megrendelés kötelező érvényű elküldése a "Megrendelés fizetéshez kötött" gombra kattintva.

A megrendelés kötelező érvényű leadása előtt a szerződő fél az adatainak ellenőrzése után visszatérhet arra az internetes oldalra, amelyen a szerződő fél adatai rögzítve vannak, és kijavíthatja a beviteli hibákat, vagy az általa használt internetes böngészőben található "Vissza" gomb megnyomásával bezárhatja a megrendelési folyamatot.

A megrendelés átvételét azonnal visszaigazoljuk egy automatikusan generált e-mailben ("átvételi visszaigazolás").

2.5. A megrendelés beérkezése után e-mailben elküldjük Önnek a megrendelés adatait és az ÁSZF-et. Az ÁSZF-et bármikor megtekintheti a www.silentfiber.net weboldalon is. Biztonsági okokból az Ön megrendelési adatai már nem érhetők el az interneten keresztül, de elektronikusan tároljuk azokat.

2.6. Az adásvételi szerződés a megrendelés visszaigazolásának elküldésével, legkésőbb azonban a megrendelt áru leszállításával jön létre.

 1. Árak, szállítási költségek, fizetés

3.1. A feltüntetett árak euróban értendők, és tartalmazzák a törvényes áfát és egyéb árösszetevőket. Minden szállítási költséget és vámot vagy egyéb importvámot hozzá kell adni.

3.2. A szerződő partner közvetlen banki átutalással, hitelkártyával, számlavásárlással vagy PayPal fizetéssel is fizethet.

Számlaadataink:
Takarékpénztár Felső-Ausztria
SilentFiber Robert Schwemmer
IBAN: AT50 2032 0321 0045 2659
BIC: ASPKAT2LXXX

 1. Szállítás

4.1. A megrendelt áruk kiszállítása rendszeresen diszpécserszállítással történik. A szállítási költségeket a szerződő partner viseli.

4.2. Hacsak a termékleírásban egyértelműen másképp nem rendelkezünk, minden általunk kínált termék azonnali kiszállításra kész. A szállítás itt 7-10 munkanapon belül történik. A szállítási határidő a szerződés megkötését követő napon kezdődik. Ha a határidő szombatra, vasárnapra vagy a kézbesítés helyén munkaszüneti napra esik, a határidő a következő munkanapon jár le.

4.3. A gyártandó áruk esetében a szállítás késhet. A szerződő felet értesítjük a tervezett szállításról.

4.4. A véletlen elvesztés és a véletlen károsodás kockázata a eladva A dolog véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye - még elküldés útján történő értékesítés esetén is - csak a dolognak a szerződő partner részére történő átadásával száll át a szerződő partnerre. Ha a szerződő partner vállalkozó, az eladott dolog véletlen elvesztésének és véletlen megrongálódásának veszélye feladás útján történő értékesítés esetén már az elküldésre és a szállításra való készenlétről szóló értesítéssel átszáll rá.

4.5. Ha a csomag a kézbesítés során nyilvánvalóan megsérül, a szerződő félnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy ezt a körülményt a kézbesítő írásban rögzítse. A szerződő partner köteles 7 napon belül írásban (postai úton vagy e-mailben) értesíteni minket a termékben bekövetkezett kárról.

4.6. Ha az árut szállítmányozó szállítja, a szerződő félnek a szállításkor azonnal ellenőriznie kell az áru állapotát. Ha az áru sérült, a szerződő félnek ragaszkodnia kell ahhoz, hogy ezt a körülményt a szállítmányozó írásban dokumentálja. A szerződéses partner köteles írásban (postai úton vagy e-mailben) értesíteni bennünket a termék sérüléséről 3 napon belül, ha a terméket szállítmányozással szállítják.

 1. A tulajdonjog fenntartása

Az áru tulajdonjogát a vételár teljes kifizetéséig fenntartjuk.

 1. A fogyasztó elállási joga

Ha a szerződő fél fogyasztó, akkor elállási joggal rendelkezik.

Lemondási szabályzat

Elállási jog

Önnek joga van tizennégy napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

Az elállási határidő tizennégy nap attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által megnevezett harmadik személy, aki nem a fuvarozó, az árut átvette vagy birtokba vette.

Az elállási jog gyakorlása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot Robert Schwemmer (SilentFiber, Scherfeck 1, AT-5242 St. Johann am Walde, info@silentfiber.net egy egyértelmű nyilatkozat (pl. levél vagy postai úton küldött e-mail) útján, amelyben közli a szerződés visszavonására vonatkozó döntését. Erre a célra használhatja a mellékelt visszavonási formanyomtatvány mintáját, amely azonban nem kötelező.

A felmondási határidő betartásához elegendő, ha a felmondási jog gyakorlásáról szóló értesítést a felmondási határidő lejárta előtt elküldi.

A visszavonás következményei

Ha Ön visszavonja a jelen szerződést, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az Öntől kapott valamennyi kifizetést, beleértve a csomagküldő szolgálat általi kézbesítés esetén a szállítási költséget is (kivéve az abból eredő többletköltségeket, hogy Ön az általunk kínált legolcsóbb szabványos szállítási módtól eltérő szállítási módot választott, kivéve a szállítási költséget a szállítmányozás esetén), legkésőbb a jelen szerződés visszavonásáról szóló értesítés kézhezvételének napjától számított tizennégy napon belül vissza kell fizetnünk Önnek. A visszafizetéshez ugyanazt a fizetési eszközt fogjuk használni, amelyet Ön az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha Önnel kifejezetten másképp állapodtunk meg; a visszafizetés miatt semmilyen esetben sem számítunk fel Önnek semmilyen díjat. A visszafizetést mindaddig megtagadhatjuk, amíg az árut vissza nem kaptuk és meg nem vizsgáltuk.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségei Önt terhelik.

Kérjük, a visszaküldéshez a következő címet használja:

SilentFiber
Paul Mükisch
Mosletzberg 4
A - 3040 Neulengbach
0043 680 23 27 352

Önnek csak akkor kell megfizetnie az áru értékvesztését, ha ez az értékvesztés az áru olyan kezeléséből adódik, amely nem szükséges az áru minőségének, tulajdonságainak és működésének vizsgálatához.

A lemondási feltételek vége

 1. Lemondási űrlap

Minta lemondási űrlap

(Ha vissza kívánja vonni a szerződést, kérjük, töltse ki és küldje vissza ezt az űrlapot).

To:

Robert Schwemmer (SilentFiber)
Scherfeck 1
AT-5242 St. Johann am Walde
info@silentfiber.net

Ezennel visszavonom/visszavonjuk (*) az általam/önmagunk (*) által az alábbi áruk (*)/az alábbi szolgáltatás (*) megvásárlására kötött szerződést.

_____________________________________________________

Megrendeltem (*)/megkaptam (*)

__________________

A fogyasztó(k) neve

_____________________________________________________

A fogyasztó(k) címe

_____________________________________________________

A fogyasztó(k) aláírása (csak papíralapú bejelentés esetén)

__________________

Dátum

__________________

(*) Adott esetben törölni.

 1. Az elállási jog kizárása

Nincs elállási jog a következők esetében

 1. A vásárlói előírások szerint gyártott vagy egyértelműen a személyes igényekre szabott áruk,
 2. Olyan áruk, amelyek természetükből adódóan a szállítást követően elválaszthatatlanul összekeveredtek más árukkal,
 1. Jótállás és kártérítés

9.1. A szavatossági igény kizárva, hacsak a kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezések másként nem rendelkeznek.

9.2. Nem vállalunk kártérítési felelősséget, különösen nem közvetett károkért vagy elmaradt haszonért, sem szavatossági vagy termékfelelősségért, kivéve, ha a kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezések másként rendelkeznek.

9.3. Amennyiben a törvényi rendelkezések értelmében felelősek vagyunk a károkért, felelősségünk a szándékosságra és a súlyos gondatlanságra korlátozódik. Felelősségünk a konkrét szerződéses díjazás összegére korlátozódik. Minden további felelősség kizárt, kivéve, ha a fogyasztóvédelmi előírások másként rendelkeznek.

9.4. Nem vállalunk felelősséget a közölt információk aktualitásáért, helyességéért, teljességéért és tartalmáért.

9.5. A termékleírásban szereplő fényképek csak példaként szolgálnak. A termékek egyediségéből vagy a felhasznált anyagokból adódóan előfordulhat, hogy a tényleges termék és az interneten található kép között színeltérés vagy enyhe méreteltérés van, ami azonban nem jogosítja fel a szerződő partnert reklamációra.

9.6. Nem vállalunk felelősséget a késedelmes szállításért, amely rajtunk kívülálló körülményekből ered (pl. egyedi darabok esetében a tervező későbbi gyártása).

9.7. Nem vállalunk felelősséget abban az esetben, ha a szerződéses partner allergiás vagy intoleráns a termékeinkben felhasznált nyersanyagok valamely összetevőjére. A szerződő fél allergiája vagy intoleranciája nem jogosítja fel panaszra.  

 1. Elszámolás, visszatartás

A szerződéses partner követeléseinek a mi követeléseinkkel szembeni beszámítása, valamint egy esetleges visszatartási jog kizárásra kerül, kivéve, ha a kötelező fogyasztóvédelmi rendelkezések másként rendelkeznek.

 1. Alkalmazandó jog, joghatóság helye, teljesítés helye, írásbeli forma

11.1. Amennyiben a kötelező törvényi rendelkezések ezzel nem ellentétesek, kifejezetten az osztrák jog alkalmazandó; az ENSZ adásvételi jogának alkalmazása kifejezetten kizárt.

11.2. Jogviták esetén a Robert Schwemmer (SilentFiber) székhelye szerint illetékes bíróság illetékes.

11.3. A teljesítés helye Robert Schwemmer (SilentFiber) székhelye.

11.4. A szerződés módosításait és kiegészítéseit írásban kell megtenni; ez vonatkozik a kiegészítő megállapodásokra és a szerződés későbbi módosításaira, valamint az írásbeliség követelményétől való bármilyen eltérésre is.

 1. A szerződés nyelve

Szerződéses nyelvként csak a német áll rendelkezésre.

 1. Elválaszthatósági záradék

Ha a jelen Általános Szerződési Feltételek bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az nem érinti a többi rendelkezés érvényességét. Az érvénytelen rendelkezés helyébe olyan érvényes rendelkezés lép, amely gazdaságilag és jogilag a legközelebb áll a felváltandó rendelkezéshez.