Polityka prywatności

Ochrona Państwa danych osobowych jest dla nas przedmiotem szczególnej troski. Dlatego przetwarzamy Państwa dane wyłącznie na podstawie przepisów prawnych (DSGVO, TKG 2003). W niniejszej informacji o ochronie danych osobowych informujemy o najważniejszych aspektach przetwarzania danych w ramach naszej strony internetowej.

Skontaktuj się z nami

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pomocą formularza na stronie internetowej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane przez sześć miesięcy w celu opracowania zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie przekazujemy tych danych bez Państwa zgody.

Przechowywanie danych

Zwracamy uwagę, że w celu uproszczenia procesu zakupowego i późniejszej realizacji umowy dane IP właściciela połączenia są zapisywane przez operatora sklepu internetowego w ramach plików cookies, podobnie jak nazwisko, adres i numer karty kredytowej kupującego.

Ponadto w celu realizacji umowy będą przez nas przechowywane również następujące dane: Imię i nazwisko, adres, adres e-mail, zakupiony towar i data zakupu.. Podane przez Państwa dane są niezbędne do wykonania umowy lub do realizacji działań przedumownych. Bez tych danych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy. Żadne dane nie są przekazywane osobom trzecim, z wyjątkiem przekazywania danych kart kredytowych bankowi przetwarzającemu/usługodawcy płatności w celu obciążenia ceny zakupu, firmie transportowej/spedycji zleconej przez nas w celu dostarczenia towaru oraz naszemu doradcy podatkowemu w celu wypełnienia naszych obowiązków wynikających z prawa podatkowego.

Po anulowaniu procesu zakupów zapisane przez nas dane zostaną usunięte. W przypadku zawarcia umowy wszystkie dane ze stosunku umownego będą przechowywane do czasu upływu okresu przechowywania danych zgodnie z prawem podatkowym (7 lat). Dane dotyczące nazwy, adresu, zakupionego towaru i daty zakupu są ponadto przechowywane do czasu wygaśnięcia odpowiedzialności za produkt (10 lat). Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG, jak również art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub lit. b (niezbędne do realizacji umowy) DSGVO.

Cookies

Nasza strona internetowa wykorzystuje tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu końcowym użytkownika za pomocą przeglądarki. Nie powodują one żadnych szkód.

Używamy plików cookies, aby nasza strona była przyjazna dla użytkownika. Niektóre pliki cookie pozostają zapisane na urządzeniu końcowym do momentu ich usunięcia przez użytkownika. Umożliwiają nam one rozpoznanie Twojej przeglądarki przy następnej wizycie.

Jeśli nie życzą sobie Państwo tego, mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Państwa o ustawieniu plików cookies, a Państwo zezwalali na to tylko w indywidualnych przypadkach.

W przypadku dezaktywacji plików cookie funkcjonalność naszej strony internetowej może być ograniczona.

Pliki cookie stron trzecich

Ta strona korzysta również z plików cookie stron trzecich. Są to pliki cookie, które są wykorzystywane przez dostawców zewnętrznych. Podczas wywoływania naszej strony internetowej użytkownik jest informowany o stosowaniu plików cookie stron trzecich w celach analitycznych i uzyskiwana jest jego zgoda na przetwarzanie danych osobowych wykorzystywanych w tym kontekście. W tym kontekście następuje również odniesienie do niniejszego oświadczenia o ochronie danych.
Następujące usługi wykorzystywane przez stronę internetową zawierają pliki cookies podmiotów trzecich:
1. mapy google
2. czcionki google

Na naszej stronie internetowej używamy komponentu "Google Maps" firmy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia, zwanego dalej "Google". Przy każdym wywołaniu komponentu "Google Maps" Google ustawia plik cookie w celu przetwarzania ustawień i danych użytkownika podczas wyświetlania strony, na której zintegrowany jest komponent "Google Maps".

Z reguły ten plik cookie nie jest usuwany przez zamknięcie przeglądarki, ale wygasa po pewnym czasie, chyba że wcześniej użytkownik usunie go ręcznie.

Jeśli nie zgadzają się Państwo na takie przetwarzanie swoich danych, mają Państwo możliwość dezaktywacji usługi "Google Maps" i tym samym uniemożliwienia przekazywania danych do Google. W tym celu należy dezaktywować funkcję Java Script w przeglądarce. Zwracamy jednak uwagę, że w tym przypadku nie będzie można korzystać z "Google Maps" lub tylko w ograniczonym zakresie. Korzystanie z "Google Maps" i informacji uzyskanych za pośrednictwem "Google Maps" odbywa się zgodnie z warunkami użytkowania Google https://www.google.de/intl/de/policies/terms/regional.html oraz dodatkowe warunki dla "Google Maps https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.

2. na naszej stronie używamy czcionek ("Google Fonts") dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

Analiza internetowa

Nasza strona internetowa wykorzystuje funkcje usługi analizy internetowej Google Analytics, usługi analizy internetowej firmy Google Inc. ("Google"), jak również Facebook Pixel

W tym celu wykorzystywane są pliki cookies, które umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Państwa użytkowników. Wygenerowane w ten sposób informacje są przekazywane na serwer dostawcy i tam przechowywane.

Możesz temu zapobiec, ustawiając swoją przeglądarkę tak, by nie zapisywała plików cookie.

Z dostawcą zawarliśmy odpowiednią umowę o zlecone przetwarzanie danych.

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie przepisów prawnych § 96 ust. 3 TKG, jak również art. 6 ust. 1 lit. a (zgoda) i/lub (uzasadniony interes) DSGVO.

 

Newsletter

Mają Państwo możliwość zapisania się do naszego newslettera za pośrednictwem naszej strony internetowej. W tym celu potrzebujemy Twojego adresu e-mail oraz Twojego oświadczenia, że zgadzasz się na otrzymywanie newslettera.

W celu dostarczenia Państwu ukierunkowanych informacji, zbieramy i przetwarzamy również dobrowolnie podane informacje dotyczące Państwa nazwiska.

Po zarejestrowaniu się na newsletter, wyślemy Ci wiadomość e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację.

W każdej chwili możesz zrezygnować z subskrypcji newslettera. Rezygnację prosimy przesłać na adres e-mail: info@silentfiber.net. Wówczas niezwłocznie usuniemy Twoje dane w związku z wysyłką newslettera. Rezygnacja ta nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego na podstawie zgody do momentu rezygnacji.

Korzystamy z usługi Google reCaptcha, aby ustalić, czy człowiek lub komputer dokonuje określonego wpisu w naszym formularzu kontaktowym lub formularzu newslettera. Google wykorzystuje następujące dane, aby sprawdzić, czy użytkownik jest człowiekiem czy komputerem: Adres IP używanego urządzenia końcowego, strona internetowa, którą Państwo u nas odwiedzają i na której osadzona jest captcha, data i czas trwania wizyty, dane rozpoznawcze typu używanej przeglądarki i systemu operacyjnego, konto Google, jeśli są Państwo zalogowani w Google, ruchy myszy na obszarach reCaptcha i zadania wymagające identyfikacji obrazów. Podstawą prawną opisanego przetwarzania danych jest art. 6 (1) lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Z naszej strony istnieje uzasadniony interes w tym przetwarzaniu danych, aby zapewnić bezpieczeństwo naszej strony internetowej i chronić nas przed zautomatyzowanymi wpisami (atakami).

Twoje prawa

W odniesieniu do przechowywanych przez nas Państwa danych zasadniczo przysługuje Państwu prawo do informacji, korekty, usunięcia, ograniczenia, przenoszenia danych, odwołania i sprzeciwu. Jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych narusza prawo o ochronie danych lub Państwa prawa do ochrony danych zostały naruszone w inny sposób, mogą Państwo skontaktować się z nami pod adresem info@silentfiber.net lub organ ochrony danych.

 

Można się z nami skontaktować pod następującymi danymi kontaktowymi:

Robert Schwemmer (SilentFiber)

Scherfeck 1

5242 St. Johann am Walde | Austria

Tel: +43 650 911 06 14

E-mail: info@silentfiber.net